Vilkår og betingelser

VILKÅR OG BETINGELSER

Sist oppdatert 25.02.2024

Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt av kjøper, bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere. Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

Partene

Selger er Hundehjelpen Glasø, kontakt@hundehjelpen.no, org.nr. 926 851 950, og betegnes videre som selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.


Pris

Alle priser er oppgitt i norske kroner (NOK) og står oppført inklusive mva. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke betale.

 

Betaling

Betaling foregår via faktura eller vipps. Ved fakturabetaling: Betalingsfristen fremgår av fakturaen. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura. Faktura sendes så fort en avtale er inngått, og skal som hovedregel betales før tjenesten utføres. Ved vippsbetaling: informasjon om betaling sendes fra selger så snart avtalen er inngått. Kjøper på legge inn betaling i vipps før tjenesten utføres. Avtalen er ikke offisielt booket før betaling er registrert hos selger.


Personopplysninger

Kjøper blir bedt om å registrere personopplysninger hos selger. Kun selger, regnskapsanvarlig, instruktør, assistent, hundepasser og hundelufter som har relevant arbeid å utføre i tilknytning til saken, har tilgang til disse opplysningene. Personopplysningene vil bli benyttet til å sende ut faktura og informasjon i forbindelse med den aktuelle tjenesten.  Personopplysninger blir slettet når de ikke lenger er nødvendig for tjenesten. Kjøper har rett til å be om sletting av sine opplysninger når som helst. Kjøper må oppgi sine personopplysninger hver gang en tjeneste skal kjøpes, siden selger ikke tar vare på eller gjenbruker personopplysningene til kjøper - i hensyn til kjøpers personvern.


Kurs, privattimer, aktiviteter
Kjøper må være myndig for å melde seg på. Foresatte kan kjøpe kurs til deltakere under 18 år, men dersom en person under 18 år ønsker å delta uten foresatt på kurset, må dette avklares med selger.
Familiemedlemmer (barn, forelder, ektefelle, samboer) er gratis i følge av en som er påmeldt med hund, om familiemedlemmet har samme bostedsadresse som kjøper.
 Kjøpers kursplass er bekreftet når innbetalt kursavgift er registrert hos selger. Om kjøper ikke har betalt innen forfall, kan kursplassen gå til noen andre.
 Selger sender bekreftelse på at kjøper har fått plass. Dersom kjøper ønsker å benytte seg av angreretten, men kurset allerede er igang, må kjøper betale for den delen av kurset som allerede er avholdt. Det er kjøpers ansvar å registrere riktig navn, adresse, e-post og telefonnummer ved påmelding, slik at selger kan nå kjøper med informasjon vedrørende betaling og annet. Dersom kjøper endrer e-postadresse eller telefonnummer, plikter kjøper å varsle selger om dette.
Selger forbeholder seg retten til å avlyse kurs ved for få påmeldte, ved sykdom hos instruktør eller andre uforutsette forhold som forhindrer instruktør fra å avholde kurset. I slike tilfeller vil kjøper få tilbudt ny tid for kurs, privattime, eller innbetalt kursavgift for de resterende kursdagene tilbakebetalt i sin helhet. Selger fraskriver seg imidlertid ansvar for eventuelle andre utgifter deltakeren har hatt i tilknytning til kurset.
 Dersom selger blir forhindret fra å utføre en tjeneste som følge av ekstraordinære hendelser utenfor vår kontroll (f.eks. krig, naturkatastrofer, brann, utbrudd av farlige smittsomme sykdommer og lignende) er arrangøren fritatt for alt ansvar og kursavgift vil i slike ekstraordinære tilfeller ikke bli tilbakebetalt.


Hundepass

Ved pass av hund må kjøper ha lest informasjonen på nettsiden under «Hundepass», og ha sendt nødvendige opplysninger til selger.

Selger tar også på seg pass av hunder med ulike utfordringer og behov. Her er det riktignok forskjeller fra hunderpasser til hundepasser med tanke på hva vi har anledning til. Kjøper plikter å opplyse om utfordringer eller spesielle behov før pass betales for, slik at selger kan planlegge og eventuelt legge til rette for den aktuelle hunden. Kjøper sender med nødvendig utstyr, i henhold til pakkelisten på nettsiden. Hunden skal være grunnvaksinert i løpet av siste 12 måneder. Valper skal følge anbefalt vaksinasjonsprogram hos veterinær. Hunden er ved normal god helse og fri for smittsomme sykdommer. Kjøper plikter å informere selger om eventuelle sykdommer hunden skulle få. Ved mistanke om løpetid under oppholdet, sier kjøper ifra om dette i god tid i forkant, så det kan forsøkes å legges tilrette for.
  Avtalen er booket når kjøpers innbetaling er registrert. Om kjøper ikke har betalt, er heller ikke avtalen booket og plassen kan gå til noen andre. Ved endring/avbestilling av avtale innen 2 uker før pass, betales hele prisen tilbake. Ved endring/avbestilling av avtale senere enn 2 uker før pass, belastes 50% av prisen. Ved endring/avbestilling senere enn 1 uke før pass, belastes 75% av prisen. Ved endring/avbestilling senere enn 1 døgn før pass, belastes 100% av prisen. Selger kan kontakte veterinær på kjøpers bekostning, om selger mener det er behov for det.


Hundelufting

Ved hundelufting må kjøper ha lest informasjonen på nettsiden under «Hundelufting», og ha sendt nødvendige opplysninger til selger. Selger tar også på seg hundelufting av hunder med ulike utfordringer og behov. Her er det riktignok forskjeller fra hundelufter til hundelufter med tanke på hva vi har anledning til. Kjøper plikter å opplyse om utfordringer eller spesielle behov før lufting betales for, slik at selger kan planlegge og eventuelt legge til rette for den aktuelle hunden. Hunden skal være grunnvaksinert i løpet av siste 12 måneder. Valper skal følge anbefalt vaksinasjonsprogram hos veterinær. Hunden er ved normal god helse og fri for smittsomme sykdommer. Kjøper plikter å informere selger om eventuelle sykdommer hunden skulle få. Ved mistanke om løpetid, sier kjøper ifra om dette i god tid i forkant, så det kan forsøkes å legges tilrette for om det er mulighet for at hunden fortsatt kan luftes. Kjøper plikter å legge kobbel og en god tursele lett tilgjengelig for selger. Selger plikter å oppbevare nøkkel/kode til bolig forsvarlig. Avtalen er booket når kjøpers innbetaling er registrert. Om kjøper ikke har betalt, er heller ikke avtalen booket og plassen kan gå til noen andre.
 Hundelufter henter og leverer hunden til avtalt tid og sted.
Ved endring/avbestilling av avtale innen 2 uker før lufting, betales hele prisen tilbake. Ved endring/avbestilling av avtale senere enn 2 uker før pass, belastes 50% av prisen. Ved endring/avbestilling senere enn 1 uke før pass, belastes 75% av prisen. Ved endring/avbestilling senere enn 1 døgn før pass, belastes 100% av prisen. Selger kan kontakte veterinær på kjøpers bekostning, om selger mener det er behov for det.


Kjøreoppdrag

Ved kjøp av kjøreoppdrag bekrefter kjøper med dette at hunden kan oppholde seg rolig i bil, i eller uten bur. Om hunden trenger bur, bilsele, eller lignende, tar kjøper med dette, om ikke annet er avtalt. Hunden skal være grunnvaksinert i løpet av siste 12 måneder. Valper skal følge anbefalt vaksinasjonsprogram hos veterinær. Hunden er ved normal god helse og fri for smittsomme sykdommer. Kjøper plikter å informere selger om eventuelle sykdommer hunden skulle få. Ved mistanke om løpetid under kjøreoppdraget, sier kjøper ifra om dette i god tid i forkant, så det kan forsøkes å legges tilrette for.
 Avtalen er booket når kjøpers innbetaling er registrert hos selger. Om kjøper ikke har betalt, er heller ikke avtalen booket. Ved endring/avbestilling av avtale innen 2 uker før pass, betales hele prisen tilbake. Ved endring/avbestilling av avtale senere enn 2 uker før pass, belastes 50% av prisen. Ved endring/avbestilling senere enn 1 uke før pass, belastes 75% av prisen. Ved endring/avbestilling senere enn 1 døgn før pass, belastes 100% av prisen. Selger kan kontakte veterinær på kjøpers bekostning, om selger mener det er behov for det.


Ansvarsfraskrivelse

Selger kan ikke på noen måte gjøres økonomisk ansvarlig for skader, sykdom som forvolder hundens død eller invaliditet som følge av forhold før, under eller etter pass/lufting/kurs/privattime/aktiviteter/arrangement. Kjøper vil ikke rette erstatningssøksmål mot selger. Kjøper benytter tjenesten på eget ansvar og er selv ansvarlig for eventuelle skader kjøper eller kjøpers hund måtte forårsake på seg selv, andre hunder eller mennesker. Dette inkluderer materielle skader som i forkant av eventuelt opphold ikke er advart om at skal tas hensyn til. Dersom skade på kjøper eller kjøpers hund er forårsaket av selger eller selgers hunder, er dette selger sitt ansvar.


Bilder og video

Selger står fritt til å bruke bilder og video tatt under hundepass, hundelufting, på kurs, aktiviteter eller arrangementer. Kjøpere som ønsker å reservere seg mot dette, må varsle selger via mail eller SMS før kurs/aktivitet/arrangement/pass/lufting. 


Angrerett

Ved bruk av angreretten ved kjøp av kurs/privattime/aktivitet/arrangement/pass/lufting hvor tjenesten allerede er igang, må kjøper betale for delen som allerede er avholdt. Dersom tjenesten ikke allerede er i gang, gjelder angrerett med full tilbakebetaling i 14 dager etter kjøper betalte tjenesten. Dersom det er over 14 dager siden kjøper betalte for tjenesten, gjelder avbestillingsreglene som er beskrevet under hver tjeneste. Kjøperen er selv ansvarlig for å sende inn angrerettsskjema, som du kan få ved å spørre oss om dette. Spesifiser at du ønsker angrerettsskejma. Skjemaet må spørres om innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten.


Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.


Annet

Når du sender forespørsel/påmelding til våre tjenester, trykker du på at du har lest og godtatt vilkår og betingelser. Kjøper plikter å oppdatere seg på vilkår og betingelser på selger sin nettside. Det kan forekomme små endringer. Selger plikter å informere om større endringer i vilkår og betingelser. Store endringer vil bli informert om via mail til de det angår, eller annonseres på vår nettside.